Værdigrundlag

Faglighed, trivsel og fællesskab er nogle af grundprincipperne på Kobbermølle skole.

IMG 1151

Kobbermølle skole er en af det danske mindretals skoler i Sydslesvig og driver skole i overensstemmelse med vedtægterne for Dansk Skoleforeningen for Sydslesvig.

Vi sætter det danske sprog og den danske kultur i højsæde men også med hensyntagen til det tyske samfund, som er en del af vores hverdag.

Skolen er åben udadtil mod lokalsamfundet.

Faglighed – trivsel og fællesskab er nogle af nøglebegreberne (grundprincipper) på Kobbermølle skole.

FAGLIGHED

Eleverne udfordres til at tilegne sig viden med høj faglighed
Eleverne mødes af en faglighed/ krav der udvikler den enkeltes potentiale
Eleverne tager et medansvar for egen læring og motiveres til at sætte egne mål i forhold til alder.
Lærernes efter/videreuddannelse prioriteres.

TRIVSEL

Vi lægger vægt på at alle såvel elever som medarbejdere trives på skolen. Lærerne drager omsorg for den enkeltes trivsel samt styrkelse af fællesskabet. De voksne giver eleven tryghed, glæde og tro på sig selv

RESPEKT

Vi tager hensyn til andre.
Vi lytter og taler pænt til hinanden.
Vi respekterer at vi er forskellige og at der er plads til alle.
Vi overholder aftaler.

ANSVARLIGHED

Vi efterlever de vedtagne regler.
Vi hjælper hinanden.
Vi er pligtopfyldende.

FÆLLESSKAB

Vi styrker fællesskabet og de sociale relationer ved at

  • arbejde på tværs af klasser og alder
  • have en elevmentorordning, hvor en elev fra 6. klasse er ven med en ny 1. klasses elev og hjælper denne ved arrangementer, busture mm.
  • anvende læringsaktiviteter der støtter relationer på tværs i en årgang.

Forældrene inddrages som en forpligtende medspiller og vi forventer at forældrene

  • bakker op om skolens regler og normer
  • støtter eget barn med mål for indlæring og social udvikling
  • sørger for at deres barn er undervisningsparat, dvs. at barnet møder udhvilet, har spist morgenmad og har bøger, materialer og en sund madpakke med.