Personalesituationen på skolen

Kære Alle Da vi næste skoleår falder lidt i vores tildelte timetal på grund af færre elever, har vi ikke længere timer til fuld beskæftigelse for alle lærerne. Derfor har Dirk Thaysen valgt at søge om forflyttelse, hvilket træder i kraft til næste skoleår, hvor Dirk skal være lærer på …