Historie

KOBBERMØLLE OG SKOLEN

Kobbermølle Danske Skole ligger 1,5 km syd for den dansk/tyske grænse. Det er én af 49 danske skoler her i Sydslesvig. Skolen har 46 elever fordelt på 1. – 6. klassetrin. Det er således én af de mange mindre skoler her i Sydslesvig. Skolen har 6 lærere i alt, 2 er samtidig ansat på ungdomskollegiet i Flensborg, hvor elever med lang afstand til vores éneste gymnasium, Duborg-Skolen, bor. Skolen fungerer som kulturelt samlingssted i vores lille samfund, og den har gjort det siden 1926, hvor den blev oprettet.

Skole1

Skole1Kobbermølle er en rigtig gammel dansk landsby. Allerede i 1600-tallet var det en vigtig dansk landsby. Den krigs- og byggelystne Christian 4. grundlagde, som navnet antyder et hammerværk i Kobbermølle. Kongen skulle bruge kobberforstærkninger til sine skibe og kobber til tagene på sine slotte, således er tagene på Børsen og Rosenborg Slot lavet i Kobbermølle. Hermed blev grundlaget lagt for den første danske fabriksskole. Samtidig lod kongen opføre arbejderboliger til hammerværkets arbejdere, de såkaldte »Nyboderhuse«.

Skole2Fabrikken var livsnerven i landsbyen, og da der i 1920 skulle stemmes om det nationale tilhørsforhold her i Zone 2, var den tysksindede direktørs udtalelser om, at han ville lukke fabrikken og flytte den til Schlesien, hvis man stemte dansk, noget af en trussel. Resultatet kender vi, Kobbermølle blev på papiret tysk; men er den dag i dag så dansk som dengang. Det sydlesvigske politiske parti SSW har absolut flertal her i Kobbermølle, hvilket fik vores borgerforstander her i Harreslev kommune til ved sidste valg at udtrykke: »Man har gjort en fejl ved grænsedragningen i 1920, Kobbermølle skulle have hørt til DK.«

Skole2Vi har i Kobbermølle en dansk børnehave, en dansk kirke, en dansk skole, en dansk ældreklub, en dansk kvindeforening, en dansk kulturel forening, SSF, og et dansk potitisk parti SSW, samt diverse ungdomsforeninger, så man kan fint føre en fuldstændig dansk tilværelse her i Kobbermølle. Helt så dansk er den så alligevel ikke, for den tyske hverdag er også en del af vores kultur; men alt dansk holder man af og kæmper for.

Skolen danner således rammen om det danske liv, det er stedet, hvor børnene ud over den daglige undervisning, også plejer deres fritidsinteresser. Der er utroligt mange aktiviteter for både børn og voksne, og det er et spændende, men hårdt job at være lærer på en så lille skole, for man forventes selvfølgelig at deltage i alt, hvad der foregår, samtidig med, at alle skolens lærere på den éne eller anden måde er engagerede som instruktører i diverse eftermiddags- og aftenkurser.

Skole3Vores beliggenhed tæt ved vandet har fået os til at sejle med børnene. Det er vigtigt, at vi lærer dem om glæder og farer ved det element, de dagligt bevæger sig i og omkring. Så skolen er den lykkelige ejer af 6 optimistjoller og en motorbåd, som børnene i 5. og 6. klasse fornøjer sig med i svømmetimerne, når vejret tillader det, og selvfølgelig efter at de har aflagt diverse svømmeprøver.

Fagene dansk og tysk bliver begge undervist som modersmål; men ellers foregår al undervisning på dansk. Der gælder danske læseplaner for alle fag undtagen for faget tysk, hvor vi skal opfylde de tyske læseplaner, for at vores skolers afslutningseksaminer kan være gældende både i D + DK.

 

KOBBERMØLLES HISTORIE OG SKOLENS LOGO

Igennem længere tid har vi på skolen gerne villet have et logo. Der har været en del overvejelser: men til sidst blev vi enige om, at vi ville lade eleverne komme med deres forslag.

LogoentwDer kom også mange gode forslag. Ét forslag måtte vi kun udvælge, så vi blev enige om, at et forslag med en vindmølle i midten af ordene Kobbermølle Skole, var en sød ide. Forslaget stammede fra Julia Raavad. Nu har vindmøller jo ikke ret meget med Kobbermøllen at gøre, så vi blev enige om, at den vanddrevne mølle fra Christian d. 4.´s tid måtte være historisk mere nærliggende. Så startede vi med udkastene, let var det ikke: men til sidst kom Artur Jessen med dette udkast, som vi syntes var helt optimalt. Men pludselig var Kirsten Paulsens mand, Momme, trådte til og fik på rekordtid skaffet os et meget flot fortryk – gratis!! Den gamle Kobbermølle fabrik med kong Christian d. 4.´s monogram kredset ind af navnet Kobbermølle Skole, blev altså det endelige resultat.

………OG HVORFOR NU DET? FOR DEM, DER ENDNU IKKE ER HELT VELBEVANDREDE I KOBBERMØLLENS HISTORIE, HERMED EN KORT HISTORISK OVERSIGT:

I 1600 tallet var den krigs- og byggelystne kong Christian d.4. på udkig efter et egnet sted til en kobberfabrik.
Han skulle bruge kobber til at forstærke sine krigsskibe med og til at krone sine bygninger med, (således er tagene på Børsen og på Rosenborg Slot lavet i Kobbermølle). Han fandt et egnet sted her i Kobbermølle bugten. Krusåens konstante vandføring og betydelige fald, sammen med beliggenheden ved Danmarks næststørste havneby, Flensborg, gjorde stedet optimalt.

Fl 16XxFabrikken blev grundlagt og med den boligerne til arbejderne, sammenlign med “Nyboderhusene” i København, som kongen ligeledes lod bygge til flådens folk. Grundlaget for den første danske skole i Kobbermølle var blevet lagt, der blev nemlig oprettet en dansk fabriksskole. Først efter den tabte krig i 1864 blev skolen per dekret gjort til en tysk skole. I 1890 blev det til en offentlig tysk skole, som eksisterede til 1969. Men i 1920 efter afstemningen, hvor der i Kobbermølle kun var et knebent tysk flertal, mente man at have grundlaget for en offentlig dansk skole; men myndighederne fandt ud af, at der var et par børn, som var rigsdanskere, og så passede elevtallet ikke længere. Man startede da danskundervisning for børn og voksne om eftermiddagen og aftenen. I 1926 blev Kobbermølle Skole grundlagt. De første 12 år blev skolens drift betalt af “De samvirkende sønderjydske foreninger i Århus og Randers amter”. I årene 1938 . 46 måtte skolen midlertidigt lukke, da presset fra fabrikkens ledelse og nazisterne blev for stort.
Kobbermølle startede med kun at have en dansk skole, og har det den dag idag.

Hele skolens historie kan således føres tilbage til kong Christian d.4., og den kobberfabrik han grundlagde. Derfor dette historiske valg af logo, som vi håber vil være med til at gøre historien om Kobbermølle lidt mere levende, også for de elever, som nu går på skolen, 70 år efter oprettelsen af den danske privatskole.

Vores projekt er blevet støttet med flotte pengegaver fra:
Slesvig – Ligaen, som har foræret os 3000,- kr.
Ella Olesen, som har foræret os 2000,- kr
Sydbank, som har foræret os 800,-kr