Personalesituationen på skolen

Kære Alle

Da vi næste skoleår falder lidt i vores tildelte timetal på grund af færre elever, har vi ikke længere timer til fuld beskæftigelse for alle lærerne. Derfor har Dirk Thaysen valgt at søge om forflyttelse, hvilket træder i kraft til næste skoleår, hvor Dirk skal være lærer på Harreslev Danske Skole. Vi er naturligvis kede af at miste sådan en dygtig lærer, men ønsker selvfølgelig Dirk alt godt på den nye skole og en en stor tak her fra Kobbermølle Skole.

Der vil blive et skema med nedsat timetal, som så skal besættes, ansøgningsfristen er ikke udløbet endnu, men så snart jeg ved noget, får I besked.

Desuden kan jeg fortælle, at der her på skolen også er begyndt en pædagog, Patricia Wilkins. Patricia er med i 1.-3. klasse og har fortrinsvis et par elever, som hun understøtter i undervisningen.

Med venlig hilsen

Ellen